Domů / Z kama si? / Školy a školky / ZŠ a MŠ Krumvíř

ZŠ a MŠ Krumvíř

Základní škola Krumvíř je málotřídní škola rodinného typu, kde se vzdělávají pouze žáci 1. stupně ZŠ (1. – 5. ročník). Kapacita školy je 120 žáků, v posledních letech ji však navštěvuje průměrně kolem 50 žáků. Přestože nemá škola naplněnou kapacitu, jsou žáci jednotlivých ročníků vyučováni samostatně, ke spojování dvou ročníků dochází pouze u některých výchovných předmětů, např u hudební, případně tělesné a výtvarné výchovy. Žáci 1. ročníku jsou vyučováni samostatně ve všech předmětech. Na 2. stupeň ZŠ – do 6. ročníku –  přechází naši žáci do ZŠ v Kloboukách u Brna, vzdálené od Krumvíře asi 4 km. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro každého, škola pro všechny“. ZŠ tvoří jeden právní subjekt s mateřskou školou a školní jídelnou.

Výhodou pro nastupující prvňáčky je úzká spolupráce základní školy s mateřskou školou a z toho pro děti plynoucí znalost prostředí a nenásilný přestup z mateřské školy do základní. Předškolní děti také absolvují přípravu na školní docházku pod názvem „Budu školákem“, kdy od II. pololetí dochází jedenkrát týdně do základní školy a s paní učitelkou z MŠ a ZŠ plní malé úkoly.