Domů / Z kama si? / Školy a školky / MŠ U Rybiček Hustopeče

MŠ U Rybiček Hustopeče

  • Adresa: MŠ U Rybiček Hustopeče, Na Sídlišti 5, 693 01 Hustopeče
  • Web: http://www.msurybicek.cz/
  • Kontakt: Mgr. Ivana Kouřilová, ředitelka MŠ
    tel.: 519 41 25 19, e-mail: kourilova@hustopece.cz

Kapacita  míst  pro  umístění  dětí  je 107 v 5  třídách v rámci kmenové budovy Na Sídlišti 5 a od roku 2007 byla kapacita školy rozšířena připojením bývalé MŠ Komenského 4, kde je 40 míst ve 2 třídách. Tak vzniklo odloučené pracoviště vzdálené od kmenové budovy asi 100 m.

Ve třídách jsou děti rozděleny podle věku. 
Na obou pracovištích MŠ uplatňujeme výchovu a vzdělávání v souladu se Školním vzdělávacím programem „Se sluníčkem poznáváme svět“, který po ukončení docházky dětí do MŠ navazuje na vzdělávací program základní školy. V jednotlivých třídách upravujeme ŠVP podle věku a individuálních zvláštností dětí.

Vnitřní prostory členěny na 5 tříd.  Vybavení tříd hračkami a pomůckami je postupně obnovováno a doplňováno. Velký důraz klademe na prožitkové učení, při němž využíváme nejen tyto moderní pomůcky, ale především zařazujeme prvky z dramatické výchovy. Vedeme děti k tomu, aby přiměřeně plnily své povinnosti, ale i k tomu, aby znaly svá práva a mohly se svobodně rozhodovat.