Domů / Z kama si? / Školy a školky / MŠ Pouzdřany

MŠ Pouzdřany

  • Adresa: MŠ Pouzdřany, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany
  • Web: https://www.ms-pouzdrany.cz/
  • Kontakt: Bc. Hana Pokorná, ředitelka MŠ
    tel.: 519 415 333; email: reditelka@ms-pouzdrany.cz

Mateřská škola Pouzdřany je jednotřídní s celodenním provozem, s určenou dobou pobytu
pro děti od 6.30 do 15.45 hodin.Třída je věkově smíšená, pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
O děti se stará malý kolektiv pracovnic MŠ (2 pedagogické pracovnice, uklizečka) a
zaměstnanců ŠJ (1 provozářka a 2 kuchařky). Veškeré úsilí zaměstnanců mateřské školy
směřuje a i nadále si bude klást za cíl, aby byly děti v tomto školním zařízení šťastné a
maximálně spokojené. Součástí MŠ je kuchyně.