Domů / Témata / Vodstvo

Vodstvo

Z rozvodních hřbetů Ždánického lesa a jeho subsystémů (Boleradická vrchovina a Hustopečská pahorkatina) stékají potoky do dvou hlavních říčních toků, a to do řeky Svratky, která ústí do Novomlýnských nádrží a do Trkmanky, která se pod Novomlýnskými nádržemi vlévá do řeky Dyje. Oblast tak náleží k úmoří Černého moře, kam vody z našeho regionu odvádí řeka Dunaj.

Z významnějších toků v našem regionu se Šitbořický, Starovický, Křepický a Borkovanský potok vlévá do Svratky. Ta ústí do Novomlýnských nádrží, které do našeho regionu zasahují svou severní částí. Říčka Štínkovka s přítokem Pradlenka ústí do Nomlýnských nadrží u Strachotína. Říčka Trkmanka, jejímiž hlavními přítoky jsou Haraska se Spáleným potokem, Kobylský potok a Němčický potok ústí u Podivína, pod Novomlýnskými nádržemi, do řeky Dyje (na jejím toku leží Novomlýské nádrže).  

Mezi obcemi Kobylí, Brumovice, Krumvíř a Terezín se v minulosti nacházela rozsáhla vodní plocha, o níž první písemná zmínka pochází z roku 1464. Jednalo se o poloslané Kobylské jezero, vzniklé v období holocénu, jehož rozloha byla asi 10 kma hloubka 10 m, kolem se rozprostírala slaniska.  Bylo velmi bohaté na ryby. Přítok vody mu zajišťovaly Trkmanka, Čejčský potok, Spálený potok a Haraska. Odtok vody pak Trkmanka. Mohlo jít o největší jezero na území českých zemí. Ve 30. letech 19. století bylo vysušeno a přeměněno na ornou půdu pro pěstování cukrové řepy. Postupně se však v důsledku drobných tektonických pohybů a zanášení odvodňující říčky Trkmanky začalo obnovovat a v roce 1965 se téměř znovu naplnilo do původní podoby.  Následným prohloubení odvodňovacích kanálů a rozsáhlými melioračními pracemi bylo natrvalo odvodněno.

Obec Kobylí obnovila na dně bývalého jezera vodní plochy a mokřady pod názvem Biocentrum Ostrůvek s ptačí pozorovatelnou. 13 tůní a říčka prodloužená o 170 metrů. Místo svědčí mokřadním rostlinám a napomáhá zadržování vody v krajině. Hnízdí zde vodní ptactvo. Podél toku Trkmanky jsou vodní plochy v katastru obce Bořetice a Velké Pavlovice. Před ústím Trkmanky do Novomlýnských nádrží je Strachotínský rybník.

Na říčce Haraska je několik vodních ploch, nejznámější je Boleradický rybník, sloužící k rekreaci a sportovnímu rybolovu a rybník Balaton u Brumovic.

Rybníky jsou i na dalších tocích, např. na Šitbořickém potoce to je Dvorský rybník, Starovický rybník na stejnojmenném potoce, Pouzdřanský rybník zásobovaný vodou ze Staré Svratky a další menší rybníky v obcích či jejich blízkosti.

Významným krajinným prvkem jsou slepá ramena řeky Svratky. Hakle u Uherčic a Stará Svratka meandrující u Pouzdřan. V jižní části tohoto meandru vede část Naučné stezky Věstonická nádrž.

Věstonická nádrž je součástí vodního díla Nové Mlýny a přiléhá k jižní části našeho regionu.