Domů / Témata / Přírodní rezervace / Jesličky Němčičky

Jesličky Němčičky

  • Rozloha: 3,52 ha
  • Nadmořská výška: 226 – 288 m. n. m.
  • Chráněno od: 25. 9. 2002
  • Přístupnost: volně, celoročně

Přírodní památka. Cenná rostlinná a živočišná společenstva stepních lad, bývalých pastvin a teplomilných šípákových doubrav na sprašovém podkladě, s výskytem zvláště chráněných druhů jako jsou len chlupatý, koniklec velkokvětý, kozinec rakouský, kosatec různobarvý, hlaváček jarní, třemdava bílá, vstavač vojenský, kavyl sličný, sinokvět měkký a další.