Domů / Z kama si? / Školy a školky / MŠ Křepice

MŠ Křepice

  • Adresa: MŠ Křepice, Křepice 212, 691 65
  • Web: https://ms-krepice.cz/
  • Kontakt: Ředitelka školy Jana Kelblová
    Telefon: 519 417 931, e-mail: ms.krepice@gmail.com

Ve školním roce 2021-2022 navštěvuje školu 52 dětí a ty jsou rozděleny do třech tříd. Do třídy
Včeliček chodí 19 dětí. Učitelkou ve třídě je Vladislava Jeřábková a střídá se s ředitelkou Janou
Kelblovou. Do třídy Motýlků chodí 15 dětí. Společně s nimi je tam učitelka Andrea Strouhalová Dis.,
Zdeňka Rujzlová. Do třídy Mravenečků chodí 18 dětí a společně s nimi jsou tam učitelky Martina
Vintrlíková, Vlasta Hubáčková, Kateřina Kapečková. Během dopoledne ve třídách dle potřeby pomáhá
paní Kateřina Kapečková jako školní asistent – personální podpora MŠ – dotace EU Šablony III. Pro
dětí vaří tři kuchařky Marie Sáčková, Marie Wittmanová, Jana Linhartová. Na chod kuchyně dohlíží vedoucí školního stravování a účetní Dana Pokorná. O čistotu a úklid se stará Dana Vyhlídalová a Jana Linhartová.