Domů / Z kama si? / Školy a školky / ZŠ a MŠ Popice

ZŠ a MŠ Popice

  • Adresa: ZŠ a MŠ Popice, Hlavní 85, 691 27 Popice
  • Web: https://www.zspopice.cz/
  • Kontakt: Mgr. Roman Svobodný, ředitel ZŠ a MŠ
    tel.: 519 415 525; email: zspopice@seznam.cz

Naše škola nemá speciální zaměření. Jedná se o základní školu, která se snaží o všestranný osobnostní, vědomostní i tělesný rozvoj dítěte, jenž probíhá v souladu s přírodou, využívá jednotlivých ročních období a všech výhod venkovské školy. Utváří pozitivní vztah k tradicím moravského venkova.

Našim hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Chceme rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.

Při základní škole je v provozu také školní družina, která zajišťuje odpolední zájmové aktivity.

Historie naší školy

Stavba nynější školy byla dokončena v roce 1875, posvěcena 2. září 1876. Naše škola má však dávnou tradici – již v roce 1621 se zde připomíná rektor Ondřej Bredav.

Škola měla původně pouze jedno patro s hlavním vchodem s jejím průčelí. V poválečném období navštěvovalo školu průměrně 140 lidí. Od 1. září 1978 došlo ke kooperaci se školou v Pouzdřanech.

Průměrný počet žáků v posledních letech byl 33 dětí.