Domů / Z kama si? / Obce / Pouzdřany

Pouzdřany

Pouzdřany (německy Pausram) jsou vinařskou obcí v Mikulovské vinařské podoblasti. Katastrem obce protéká řeka Svratka, je zde Pouzdřanský rybník a okrajem zasahuje i střední nádrž Nových Mlýnů. V roce 2020 zde žilo 792 obyvatel. První písemná zmínka o obci je z roku 1244, v roce 1581 byla Rudolfem II. povýšena na městečko. Nejvýznamnější pamětihodnosti je unikátně dochovaný římskokatolický, pozdně gotický Kostel sv. Mikuláše a Václava, budovaný v letech 1492 – 1520. Zaujme i renesanční měšťanský dům č. p. 115, zvaný zámeček a středověká budova fary, přestavěná v 18. st. Dokladem bývalého významu obce je i renesanční zámek s arkádovým nádvořím, který dnes bohužel chátrá. Severovýchodně od obce leží národní přírodní rezervace Pouzdřanská step-Kolby, kde můžeme najít řadu chráněných rostlin a živočichů.