Domů / Z kama si? / Školy a školky / ZŠ a PŠ Hustopeče

ZŠ a PŠ Hustopeče

  • Adresa: MŠ Pastelka Hustopeče, Školní 25, 693 01 Hustopeče
  • Web: https://skolahustopece.cz/
  • Kontakt: Mgr. Blanka Vetýšková, ředitelka ZŠ
    tel.: +420 601 363 266, e-mail: info@skolahustopece.cz

Naše škola je škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona. Poskytujeme základní i střední vzdělávání žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Navštěvují ji žáci s různou mírou a různým typem postižení. Jedná se v první řadě o mentální postižení, od lehkého až po těžké, souběžné postižení více vadami a PAS (autismus).

Škola má tyto součásti:

  •  Základní škola
  •  Základní škola speciální
  •  Praktická škola jednoletá
  •  Školní družina
  •  Školní klub

V současné době vyučujeme podle tří vzdělávacích programů: základní škola, základní škola speciální a vzdělávací program praktické školy jednoleté (střední vzdělávání). Máme sedm tříd pro základní vzdělávání a dvě třídy středního vzdělávání.