Domů / Z kama si? / Školy a školky / ZŠ Křepice

ZŠ Křepice

Základní škola Křepice, je neúplná, pětitřídní moderně vybavená škola, kterou v současné době navštěvuje 61 žáků. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů. 

Vedle svého základního zaměření (výchova a vzdělávání žáků) nabízí další nadstandardní aktivity, které vhodně doplňují a rozvíjejí povinnou výuku i mimoškolní činnost.
Vyučujeme podle vzdělávacího programu „Zvesela do školy i ze školy“, který obohacujeme o prvky „Daltonského plánu“ a činnostního učení. Vhodným a účinným doplněním běžných metod výuky je realizace projektových dnů, které jsou zaměřeny na určité oblasti vzdělání jako např. Den Země, Den bez úrazu, Evropský den jazyků atd. Škola se také aktivně zapojila do  mnoha celostátních a mezinárodních projektů.

  • Přípravu žáků k přijímacím zkouškám na víceleté gymnázium
  • Dílny pro veřejnost
  • Zájezdy pro rodiče s dětmi a veřejnost
  • Volný přístup rodičů do vyučování po přechozí domluvě