Domů / Z kama si? / Obce / Diváky

Diváky

Obec Diváky (německy Diwak) se nachází v hlubokém úvalu Ždánického lesa, obklopena kopci, z nichž nejznámější je Nedánov s rozhlednou na vrcholu. Obcí protéká Divácky potok, vlévající se v jihovýchodní části obce do potoka Haraska. Lidé zde žili již v době halštatské, doložitelné datum zmínky o obci je na papežské listině Řehoře IX. z roku 1237. V roce 2020 zde žilo 511 obyvatel. Na přelomu 19. a 20 st. zde žili spisovatelé bratři Mrštíkové a pod jménem Habrůvka se obec stala dějištěm jejich románu Rok na vsi. Významnou místní pamětihodností je Památník bratří Mrštíků a barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zámek Diváky s parkem, z první poloviny 18. století, je v soukromém vlastnictví a není přístupný.