ZŠ Kobylí

  • Adresa: Základní škola Kobylí, Školní 661, 691 10 Kobylí
  • Web: http://www.zskobyli.cz/
  • Kontakt: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel ZŠ
    tel.: 776 203 505, e-mail: vjanda@zskobyli.cz

Školu navštěvuje 269 žáků, chodí do 13 tříd, stará se o ně 18 vyučujících, 3 asistentky pedagoga, 3 vychovatelky školní družiny, 6 pracovnic školní jídelny, školník, 3 uklízečky, hospodářka, adm. pracovnice.

Na škole se vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Od třetí třídy se naši žáci učí anglicky. Žáci 7. tříd začínají studovat druhý cizí jazyk (němčinu).

Na škole máme tyto odborné učebny : počítačovou, výtvarné výchovy, přírodopisu, chemie a fyziky, zeměpisu a dějepisu, rodinné výchovy (šití a vaření), dílny, jazykovou, hudební výchovy, tělocvičnu a školní zahradu. K dispozici jsou i dvě venkovní hřiště (asfaltové a moderní s umělou trávou), tartanová atletická dráha, doskočiště a venkovní koše na košíkovou.