Domů / Z kama si? / Školy a školky / ZŠ a MŠ Starovičky

ZŠ a MŠ Starovičky

  • Adresa: ZŠ a MŠ Starovičky, Starovičky 123, 691 68
  • Web: https://www.zs-msstarovicky.cz/
  • Kontakt: Mgr. Walterová Dana, ředitelka ZŠ a MŠ
    tel.: +420 776 205 158; email: zs.starovicky@tiscali.cz

ZŠ a MŠ Starovičky je subjekt, který sdružuje malotřídní základní školu 1. stupně (1.- 5. ročník) se školní družinou a dvěma třídami MŠ. Zřizovatelem školy je Obec Starovičky. Celková kapacita školy čítá 75 žáků. MŠ navštěvuje 40 dětí. Její kapacita je zcela naplněna už několik let po sobě.

O vzdělávání a výchovu pečují kvalifikované pedagogické pracovnice, ať už v ZŠ nebo MŠ, dále 2 asistentky pedagoga a jedna vychovatelka školní družiny. Výuka probíhá převážně metodami činnostního a prožitkového učení.

ZŠ je vnímána a koncipována jako škola rodinná, což nabízí prostor žákům preferujícím prostředí malé školy, která tak může ze své podstaty více uplatňovat princip individuálního přístupu při vzdělávacím procesu a usnadňuje tím také podmínky pro společné vzdělávání.