ZUŠ Hustopeče

  • Adresa: Základní umělecká škola Hustopeče, Komenského 4, 693 01 Hustopeče
  • Web: https://www.zus-hustopece.cz/
  • Kontakt: Ředitel: Mgr. et MgA. Miroslav Brúček
    Telefon: +420 777 682 656, e-mail: reditel@zus-hustopece.cz

Na naší škole vyučujeme tři obory: hudební, taneční a výtvarný. Výuka probíhá pod vedením aprobovaných učitelů – absolventů konzervatoře a JAMU.

V hudebním oboru vyučujeme hře na klavír, varhany, el. klávesy (keyboard), housle, akordeon, kytaru, dechové nástroje, bicí a zpěv. Některé hudební nástroje je možné u nás zapůjčit. Žák má v týdnu jednu hodinu individuální hry na nástroj a jednu hodinu hudební nauky. Od čtvrtého ročníku mají žáci možnost hrát v souborech a v tanečních orchestrech.

Škola pořádá besídky, koncerty, zúčastňuje se nejrůznějších soutěží. Naši žáci vystupují na vernisážích výstav, v kulturních programech pořádaných jinými organizacemi, na Burčákových slavnostech apod. Připravujeme své žáky ke studiu na konzervatořích a pedagogických školách. Vychováváme znalce kvalitní hudby, zasvěcené posluchače koncertů a příznivce domácího muzicírování.

Vzdělávání je členěno na přípravné studium a základní studium I. a II. stupně. V současné době navštěvuje školu 290 žáku. Výuku zajišťuje šestnáct pedagogů.