Domů / Z kama si? / Školy a školky / MŠ Velké Němčice

MŠ Velké Němčice

  • Adresa: MŠ Velké Němčice, Školní 550, Velké Němčice, PSČ 691 63 
  • Web: https://www.msvelkenemcice.cz
  • Kontakt: Táňa Šedová, ředitelka MŠ
    tel.: 723 080 766; email: msvelkenemcice@email.cz

Budova mateřské školy je trojtřídní a navštěvují ji děti od 2 do zpravidla 6 let. Děti jsou přijímány do mateřské školy do dané kapacity školy, v případě vyššího počtu zájemců o přijetí jsou přijímány podle kritérií daných ve směrnici mateřské školy.

Budova mateřské školy je jednopodlažní. Všechny tři třídy jsou homogenní s celodenním provozem. Každá třída má svůj samostatný vchod do budovy, má svou samostatnou ložnici a je vybavena herními prvky odpovídajícími věku dítěte. Prostor ve třídách umožňuje dětem uplatnit jejich zájmy a potřeby. Hračky a pomůcky jsou dětem dostatečně přístupné, nábytek odpovídá antropometrickým požadavkům. Všechny třídy jsou vybaveny počítačem s výukovými programy a dvě třídy disponují interaktivní tabulí. Třída slouží ve vymezeném prostoru i na klidný odpočinek dle individuálních potřeb dětí. Všechny třídy mají svoje samostatné sociální zařízení a šatny.