MŠ Kobylí

  • Adresa: Mateřská škola, Kobylí, Školní 722, 69110 Kobylí
  • Web: https://www.mskobyli.cz/
  • Kontakt: Mgr. Mgr. Blanka Helešicová, ředitelka MŠ
    tel.: +420 739 335 968, e-mail: mskobyli@tiscali.cz

Mateřská škola, Kobylí, Školní 722 vznikla jako samostatný právní subjekt dne 1. října 2002. Mateřská škola Kobylí je státním zařízením, je zařazena do sítě školských zařízeních od 27.1. 1996. Od 1. října 2002 přešla do právní subjektivity,zřizovatelem je Obec Kobylí. Je 3- třídní a leží v centru obce Kobylí. V současné době provozuje 3 třídy rozdělené podle věku dětí a také smíšené.  Ve dvou dvoupodlažních budovách jsou jednotlivé třídy, jedna třída má k dispozici celé patro. V přízemí budov jsou skladovací prostory a lehárna., ředitelna, šatny, hračkárna , výdejna stravy. V druhé části budovy , která je propojena koridorem jsou učebny pro výuku nadstandardních aktivit. Kotelny jsou součástí spodních pater budovy . Velká školní zahrada je k dispozici dětem jak z naší MŠ , tak dětem ZŠ. Vybudoval ji Obecní úřad Kobylí. Mateřské škole se podařilo vybudovat díky sponzoringu bazén pro naše děti, Strava se dováží ze ZŠ Kobylí, děti stolují v učebnách jednotlivých tříd.Mateřská škola je vybavena standardním dětským nábytkem, který postupně měníme za nový – dle finančních možností. MŠ Kobylí  má velké prostory a prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek odpovídá antropometrickým požadavkům, počtu dětí.Je zdravotně nezávadný, bezpečný a estetický.