Domů / Z kama si? / Centra volného času / CVČ Pavučina Hustopeče

CVČ Pavučina Hustopeče

  • Adresa: Centrum volného času Hustopeče, Šafaříkova 1017/40, 693 01
  • Web: https://www.pavucinahustopece.cz
  • Kontakt: Ředitel: Mgr. Petr Fridrich
    Telefon: +420 608 752 265, e-mail: fridrichpetr@centrum.cz

Centrum volného času je příspěvková organizace, zřizovatelem je město HUSTOPEČE.

Centrum volného času Hustopeče je podle školského zákona školským zařízení, které poskytuje služby a vzdělávání, zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační, osvětové činnosti pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky, případně i pro další osoby.  CVČ naplňuje volný čas dětí, žáků nebo studentů a snaží se o efektivní využití volného času široké veřejnosti.

Centrum volného času Hustopeče se podílí na zajištění volného času občanů Hustopečí a okolí. Poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách, pořádá kulturní a společenské akce pro veřejnost. Ke své činnosti využívá budovu spolu s areálem, který k budově patří, tyto jsou majetkem Města Hustopeče, sídlo je na ul. Šafaříkova 40. CVČ svoji činnost vykonává také na základních a středních školách v Hustopečích, Velkých Němčicích, Křepicích a Dolních Věstonicích. Dále v prostorách Sportovního zařízení města Hustopeče a v ostatních budovách, které provozuje naše organizace.

Nadále chceme rozvíjet, zkvalitňovat svoji činnost a spolupracovat při organizování volného času se všemi organizacemi, které se na uvedené činnosti podílejí. Pro nevyhraněné zájemce chceme nabízet možnost spontánně využívat prostory CVČ.  Jednou z našich činností je i podpora rodičů a dětí, kteří navštěvují mateřské centrum Cipísek, je pro tuto kategorii zajišťována pravidelná i příležitostná činnost, účastní se táborové činnosti. Naše centrum volného času zařadilo do svého vzdělávacího cíle environmentální výchovu. K ní bude využívaná budova, a hlavně přilehlý areál, do kterého budou postupně doplňované a dobudovávané prvky k této výchově určené, jako jsou záhony na pěstování zeleniny a bylinek nebo pec na chleba.