Domů / Z kama si? / Školy a školky / MŠ Starovice

MŠ Starovice

  • Adresa: MŠ Kaštánek Starovice, Starovice 36, 693 01
  • Web: https://mskastanek.webnode.cz/
  • Kontakt: Bc. Zdeňka Kadlecová, ředitelka MŠ
    tel.: 601 103 384; email: reditelna@msstarovice.cz

Mateřská škola Kaštánek Starovice se nachází v centru obce Starovice. Kromě mnohaleté vinařské tradice se obec pyšní krásnou stoletou kaštanovou alejí, na jejímž základě vzniklo v roce 2012 přízvisko mateřské školy „Kaštánek“. Mateřská škola byla v roce 2014 rozšířena z jednotřídky na dvoutřídní školu s kapacitou 54 dětí.

Budova školy je dvoupodlažní. V přízemí najdete jídelnu s přípravnou jídel, ředitelnu, keramickou dílnu a jednu třídu s příslušenstvím nazývanou Veverky. V patře je druhá třída s příslušenstvím a říkáme jí Ježečci. V obou třídách je prostorná herna s tematickými herními koutky a dostatkem didaktických her a pomůcek, abychom dokázali uspokojit všechny vývojové potřeby dětí předškolního věku.

Školní zahrada dává prostor k mnoha venkovním aktivitám. Je vybavena pískovištěm, jízdní dráhou, různými prolézačkami, houpačkami, pergolou. Je zde možnost využití zahrady k drobným pěstitelským činnostem. Zahrada je v závislosti na počasí využívána celoročně.

Školka využívá nabídku obecních rekreačních ploch mezi něž patří víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, místní sokolovna, obecní dětské hřiště nebo přírodní areál u myslivny.

V okolí obce Starovice jsou rozlehlé hospodářské plochy, především vinice a meruňkové sady, revitalizovaný rybník s přilehlým biokoridorem či místní lesík. I tato místa využíváme při přípravě vzdělávací nabídky.

Součástí školy je velmi dobře zařízená keramická dílna, která slouží nejen dětem MŠ, ale i široké veřejnosti v rámci kroužků, které v odpoledních hodinách mateřská škola pořádá.

Cílem naší mateřské školy je vytvořit laskavé a podnětné prostředí pro harmonický rozvoj dětské osobnosti. Pomáhat dětem dobře poznat místo kde žijí, uvědomit si propojenost s okolním světem a míru zodpovědnosti za své chování. Chceme prostě vychovat z malých předškoláků citlivé a sebevědomé školáky.