Domů / Témata / Přírodní rezervace / Velký Kuntínov u Boleradic

Velký Kuntínov u Boleradic

  • Rozloha: 11,6 ha
  • Nadmořská výška: 204 – 304 m. n. m.
  • Přístupnost: volně, celoročně

Jedná se o rozsáhlý lesní komplex s členitým reliéfem a zachovalou původní vegetací. Jejímž převládajícím typem jsou dubohabřiny a teplomilné doubravy, které jsou tvořeny dubem pýřitým (šípákem), dubem zimním, habrem obecným, jeřábem břekem a keři, dřínem jarním a kalinou tušalaj.
Rostou zde běžné i chráněné druhy rostlin, např. len chlupatý, kosatec různobarevný, třemdava bíla, medovník meduňkolistý a řada našich orchidejí (například vstavač vojenský a nachový). Největší vzácností je však výskyt orchideje střevíčníku pantoflíčku. Z chráněných živočichů se zde vyskytují přástevník kostivalový a největší evropský brouk roháč obecný.