Domů / Témata / Přírodní rezervace / Kamenný vrch u Kurdějova

Kamenný vrch u Kurdějova

  • Rozloha: 90,60 ha
  • Nadmořská výška: 300 – 340 m. n. m.
  • Chráněno od: 4. 7. 1956
  • Přístupnost: volně, celoročně

Jeden z nejvýznamnějších komplexů stepních trávníků na jižní Moravě, s výskytem širokolistých suchých trávníků.  Na tato stanoviště jsou vázané populace řady zvláště chráněných a dalších významných druhů, včetně evropsky významných, například hadince červeného, koniklece velkokvětého, čilimníku bílého, střevíčníku pantoflíčku. Z živočichů pak především modráska ligrusového a modráska hořcového Rebelova.