Domů / Témata / Přírodní rezervace / Přední Kopaniny Hustopeče

Přední Kopaniny Hustopeče

  • Rozloha: 8,90 ha
  • Nadmořská výška: 216 – 298 m. n. m.
  • Chráněno od: 14. 5. 2014
  • Přístupnost: volně, celoročně

PP vyhlášena v roce 2014. Komplex lokalit s výskytem širokolistých suchých trávníků,  subpanonských stepních trávníků a porostů nízkých xerofilních křovin. Na tato stanoviště jsou vázané populace řady zvláště chráněných a dalších významných druhů včetně evropsky významných, z rostlin zejména pak hořce křížatého nebo koniklece velkokvětého. Z živočichů pak především modráska hořcového Rebelova.