Domů / Jdeme ven / Rozhledny / Nedánov u Boleradic

Nedánov u Boleradic

Původní rozhledna zde stávala mezi světovými válkami. 20 metrová dřevěná věž sloužila vojenským účelům, ale i turistům jako rozhledna. Ta však zanikla po druhé světové válce. Architektem nové dřevěno-ocelové rozhledny byl Antonín Olšina. 21. května 2006 byl slavnostně položen základní kámen, avšak z důvodu nedostatku financí se stavba protáhla až do roku 2009, kdy byla stavba věže dokončena. 

Slavnostní otevření rozhledny proběhlo 12. července 2009. Celkově finanční náklady na stavbu rozhledny dosáhly 3 milionů Kč. Na zastřešenou vyhlídkovou plošinu umístěnou v 22 metrech nad zemí vede 105 schodů. Za dobrého počasí lze spatřit i alpský Schneeberg. Byl zde proveden vrt a i když ropa nebyla nalezena, je díky vrtu známo místní geologické podloží.

Z obce Boleradice je rozhledna dostupná osobním automobilem. U rozhledny je parkoviště, vstupné je celoročně zdarma.