Domů / Tady to žije / Tradice a folklor v ZŠ Klobouky u Brna

Tradice a folklor v ZŠ Klobouky u Brna

Během několika týdnů si páťáci v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy připomněli tradice, které se vážou k jižní Moravě. Nejdříve se seznámili s moravskými lidovými ornamenty, které zdobí keramiku i průčelí domů a sklepů. K našemu kraji patří tradice hodů s krásně vyšívanými kroji, takže nesměla chybět vystřihovánka stárka a stárky. A protože se blížily Velikonoce, navštívili Městské muzeum v Kloboukách, kde pro ně byl připraven program s velikonočními tradicemi. Nakonec se dozvěděli, že v učitelském sboru je malérečka Ivana Kozmanová, která jim ochotně vznik kraslice nejen ukázala, ale každý si mohl sám techniku vyškrabávání vyzkoušet. Celé folklorní snažení bylo završeno sladkou tečkou – pečením velikonočních jidášů.

třídní učitelky M. Pučálková a Z. Richtrová

Publicista 15 dubna, 2023