Domů / Nepřehlédněte / Co je nového v MAP III

Co je nového v MAP III

Během března a začátkem dubna členky RT připravily finální znění dokumentů Vize a Návrh Priorit rozvoje vzdělávání na území ORP Hustopeče po ukončení konzultačního procesu. Oba dokumenty ještě společně s již připravenou revidovanou SWOT-3 analýzou pro klíčová (povinná) témata a s dokumentem Identifikace hlavních problémů ve vzdělávání na území ORP Hustopeče, pak byly předloženy členům ŘV k projednání a ke konečnému výběru priorit. 29.3.2023 po projednání a schválení členy ŘV per rollam vznikla DOHODA O PRIORITÁCH. Členky RT dále navrhly CÍLE ke schváleným prioritám a během měsíce dubna bude probíhat projednávání těchto cílů pracovními skupinami, dále proběhne konzultační proces se všemi dotčenými aktéry a závěrem opět projednání a schválení členy ŘV.

Členky RT dále intenzivně konzultují aktivity do Ročního akčního plánu na rok 2024 a 2025 a zvažují výběr implementačních aktivit pro plánovaný projekt MAP IV.

Zároveň také probíhá aktualizace tabulek Investičních záměrů škol i textové části Strategického rámce MAP.

Publicista 14 dubna, 2023