Domů / Tady to žije / Společně bezpečně v Nikolčicích

Společně bezpečně v Nikolčicích

Dne 5. 4. 2023 pořádala ZŠ a MŠ Nikolčice ve spolupráci s externími pracovníky (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Hustopeče) celodenní projekt „Společně bezpečně“.

Pozváni byly členové Hasičského záchranného sboru Hustopeče a Policie ČR. Zásady zdravé výživy, životního stylu a poskytování první pomoci si žáci připomenuli se zdravotníky školy. Učitelé s žáky diskutovali o pojmu bezpečí (třídní aktivity) a také o úskalí spojené s používáním internetu a mobilních telefonů. S využitím pohádek, filmů se žáci seznámili s riziky v životě a možnostmi prevence a řešení. Osvěžili si zásady bezpečného pohybu v silničním provozu.

Projektu v prostorách ZŠ Nikolčice se zúčastnili žáci 3. – 9. ročníku ZŠ Nikolčice. Na výukový program byli pozváni i žáci ze ZŠ Křepice. Mohli tak poznat prostředí naší školy.

Děkujeme paní Mgr. J. Knápkové za organizaci tohoto projektu, dále I. Honzíkové a Mgr. A. Čapkové za besedu první pomoci a třídním učitelům za hodinu preventivní výuky.

Publicista 5 dubna, 2023