Domů / Tady to žije / Den poezie ve Velkých Pavlovicích

Den poezie ve Velkých Pavlovicích

Festival Den poezie se koná napříč celou republikou na počest narození Karla Hynka Máchy od 7. do 20. listopadu. Proto jsme se zapojili i my na 1. stupni, a to 16. listopadu projektovým dnem. Už ráno byl každý žák obdarován tzv. „motákem“ – básničkou smotanou do ruličky, která měla být poetickým potěšením pro celý den. Většinu z nich vlastnoručně napsali žáci třetích a čtvrtých tříd. S nadšením očekávali, komu zrovna ta jejich báseň udělá radost.

Součástí dne byla beseda o knihách poezie, o básnících, ilustrátorech, přednes básní a zajímavé úkoly s rýmy. Velmi pěkné pořady jsme našli i na ČT EDU. Perfektně doplnily připravené aktivity. Například krátký dokument o Jaroslavu Seifertovi, který měl souvislost se 17. listopadem, jenž další den následoval. Nebo ukázky rozdílů mezi poezií a prózou na pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

Nechybělo ani propojení s výtvarnou výchovou. Děti se pokusily oblíbené básně ilustrovat nebo napodobit známé ilustrátory.

Letošní ročník Dne poezie pamatoval hlavně na sté výročí od narození básníka Jana Skácela, rodáka z nedalekých Vnorov. Tady se propojuje básník s ilustrátorem – Jan Skácel píše o Karlu Čapkovi:

… Rád poslouchal, co říká vítr, a ze studánek vodu pil
a pak všechno s čistým srdcem na bílý papír nakreslil.

Eva Drienková

Publicista 18 listopadu, 2022