Domů / Jdeme ven / Muzea a galerie / Městské muzeum v Kloboukách u Brna

Městské muzeum v Kloboukách u Brna

Muzeum je umístěno v budově původního Národopisného muzea, otevřeného roku 1907. Jsou v něm čtyři stále expozice:

  1. Expozice Pohledy do minulosti Klobouk ukazuje, jak žili obyvatelé městečka a přilehlých obcí bývalého okresu Kloboucko na přelomu 19. a 20. století. Uvidíte vybavení domu středního rolníka, oděvy, zvláštně vyšívané koutní plachty, originální malby na skle i vybavení měšťanských domácností panských úředníků.
  2. Expozice Významné osobnosti Klobouk a okolí připomíná téměř padesát osob, které se zasloužily o kulturní rozkvět Klobouk a okolí (např. prezidenta T. G. Masaryka, spisovatele bratry Mrštíkovy, Jana Herbena atd.).
  3. Expozice Česká cesta a Klobouky u Brna je věnována historické obchodní cestě, která přicházela ze Slovenska a pokračovala dále do vnitrozemí. Původně přes mikulčické hradiště, později přes Hodonín a Klobouky do Brna.
  4. Expozice Archeologie je věnována nálezům z průzkumů sídlišť a pohřebišť z doby Keltů, Germánů a starých Slovanů.

Muzeum slouží i jako galerie, probíhají zde různé příležitostné výstavy a akce.