Domů / Nepřehlédněte / Zahajujeme konzultační proces k aktualizaci Strategického rámce

Zahajujeme konzultační proces k aktualizaci Strategického rámce

Zahajujeme konzultační proces k aktualizaci Strategického rámce textové části a aktualizaci tabulkové části SR, tedy tabulek investičních priorit MŠ, ZŠ a organizací neformálního vzdělávání a celoživotního učení, včetně kapitoly souladu investičních potřeb s cíli SR MAP Hustopečsko.

Prosíme o připomínky a náměty ke všem těmto dokumentům.

Dokumenty také naleznete na webu MAP Hustopečsko pod Dokumenty k aktualizaci strategické části MAP III

na záložce: Dokumenty – MAP Hustopečsko (maphustopecsko.cz)

Termín pro podání písemných připomínek: 28.11.2023 !

Adresa pro podání připomínek: manazer@maphustopecsko.cz

Publicista 24 listopadu, 2023