Domů / Tady to žije / Adaptační programy jsou za námi

Adaptační programy jsou za námi

Do prvních tříd základních škol nastupují děti, které byli na přechod připravovány v rámci předškolního vzdělávání, ale co změna u žáků z pátých tříd? Přechod na druhý stupeň, noví spolužáci, učitelé, nové předměty, to vše je jistě velkou změnou v životě šesťáka, a tak je potřeba se na ni řádně adaptovat. Z hlediska celoživotního vzdělávání je nesmírně důležité, jak se začátek další nové školní etapy bude vyvíjet, zda v kladném či záporném směru. Podívali jsme se, jak že vypadaly adaptační kurzy v našich základních školách? Některé máte v následujícím příspěvku.

ZŠ Komenského Hustopeče – Adaptační dny pro 6.třídy 

První týden v září byl pro šesťáky seznamovací. Poznávali novou třídu, nové spolužáky, nové učitele. Pomohl jim v tom také adaptační den, který si pro ně připravila naše speciální pedagožka a školní psycholožka. Každá třída vyrazila na jeden den mimo školu do Centra volného času Pavučina a užili si den plný aktivit, her a vzájemného poznávání

ZŠ Velké Pavlovice – Adaptační pobyt žáků šestých tříd na Ekocentru

Adaptační pobyt pro žáky šestých tříd má nejen vzdělávací, sociální a emocionální význam, ale zároveň představuje důležitou zkušenost v životě dětí.

Hlavní důraz byl kladen na možnost žáků navázat nová přátelství. Během pobytu měli příležitost komunikovat, spolupracovat a sdílet zážitky s vrstevníky mimo školní prostředí. Pro některé to byla možnost určité sebezávislosti a zodpovědnosti, kdy se museli postarat o své věci, dodržovat pravidla a plánovat svůj čas.

Mnohé aktivity vyžadovaly i týmovou spolupráci, která žáky učí komunikovat, řešit problémy a dosahovat cílů v rámci skupiny. Adaptační pobyt zahrnoval převážně aktivity venku, které nejsou součástí běžné školní výuky, ale konaly se v přírodě, umožňovaly žákům spojit se s přírodou, lépe ji poznat, vést k ochraně a péči o přírodu.

Důležité je říct, že adaptační pobyt byl výjimečnou příležitostí k rozvoji dovedností a budování sociálních vztahů a čas ukáže, zda se podařilo těchto cílů v rámci obou tříd dosáhnout.

Mgr. Veronika Prokešová a Mgr. Lukáš Svoboda, třídní učitelé šestých tříd

Motýlí den 6. třída ZŠ a MŠ Nikolčice
Na Motýlí den jsme jeli do Židlochovic. Po cestě na Akátovou rozhlednu jsme si povídali. U rozhledny jsme posvačili a ve skupinkách vystoupali nahoru. Byl to vážně pěkný výhled. Ještě jsme šli ke kříži
na hřebeni Výhonu a ke studánce. Na náměstí v Židlochovicích jsme si pochutnali na zmrzlině. Výlet
jsme zakončili na hřišti u Robertovy vily. Výlet se nám líbil.
Adéla Strouhalová, Ester Košíková
Mgr. Jana Knápková, třídní učitelka

Publicista 15 října, 2023