Domů / Nepřehlédněte / Inspirujte se s umělou inteligencí

Inspirujte se s umělou inteligencí

„Nebojte se začít umělou inteligenci ve škole používat,“ radí Ivana Böhmová, koordinátorka pro oblast AI ve vzdělávání v NPI ČR

Co je to vlastně AI?

Umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI) je obor informatiky zabývající se tvorbou systémů řešících komplexní úlohy jako je rozpoznávání či klasifikace, např. v oblastech zpracování obrazu (ve formě pixelů) či zpracování psaného textu či mluveného jazyka (ve formě počítačového kódu), nebo plánování či řízení na základě zpracování velkých objemů dat.

Buďte připraveni a začněte třeba dnes

Připravte se na to, že tu s námi umělá inteligence (AI) už zůstane, zjišťujte pomocí vlastních experimentů, s čím vám může AI pomoci pro větší efektivitu učení, zapojte do rozhodování o AI učitele i žáky. To je jen pár příkladů ze sedmi klíčových, personalizovaných doporučení, z nichž mohou školy při implementaci AI do výuky vycházet.

Národní pedagogický institut ČR (NPI) vydáním doporučení reaguje na příchod nástrojů generativní AI typu ChatGPT a jejich rozšíření mezi širokou veřejnost. Díky jejich dostupnosti je možné generovat texty, obrázky, videa i hudbu. Takové možnosti přirozeně proměňují výuku a přinášejí s sebou i nové výzvy. NPI ČR proto přichází s radami, pomocí a podporou, jak s tímto novým fenoménem ve školách naložit. Snaží se tak předejít nevhodným scénářům, kdy školy dosud neznámé a neprobádané nástroje umělé inteligence ignorují nebo zakazují. Na jaře 2023 proto vznikla v NPI ČR i na základě impulzu MŠMT expertní pracovní skupina, která má na starosti začlenění AI v rámci podpory škol. Vytvořila soubor doporučení, jak se mají školy k AI postavit. Doporučení jsou určena zvlášť ředitelům, učitelům, žákům i rodičům.

Umělá inteligence tu s námi už zůstane. Buďte na ni nejen připraveni, ale dobře ji při výuce využijte s naší sadou doporučení určených pro ty, kterých se AI ve vzdělávání týká nejvíce. Ať už jste učitel, rodič, ředitel či sám žák, naše materiály vám dobře poslouží v prvních krůčcích i velkých skocích ve světě AI. Další informace o podpoře NPI nejen v oblasti AI najdete na stránce https://revize.edu.cz/ai

Zdroj: revize.edu.cz

Publicista 11 října, 2023