Domů / Tady to žije / MAP vstoupil do třetí fáze – zapojte se!

MAP vstoupil do třetí fáze – zapojte se!

V minulých měsících byla hlavní náplní aktualizace Strategického rámce dokumentu MAP. Ten obsahuje rozvojové plány škol a zařazení plánované akce školy je podmínkou pro získání podpory nejen z operačního programu IROP. Zahájili jsme i plánování implementačních aktivit pro období od prosince 2023 do prosince 2025. V pracovních skupinách se budeme snažit naplánovat, ve spolupráci s pedagogy a dalšími aktéry, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na práci s dětmi a žáky v našem regionu, smysluplné aktivity, které povedou k dalšímu rozvoji a zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí a žáků, a to nejen ve školách.

Všechny oficiální informace o dokumentech MAP, o výstupech z jednání řídícího výboru, realizačního týmu i pracovních skupin, jakož i všechny kontakty na členy RT, najdete na webové stránce projektu www.maphustopecsko.cz.

Události nejen ze života v našich školách a v institucích neformálního vzdělávání najdete na naší nové platformě NÁSTĚNKA. Tvoří ji webová stránka obsahující pestré informace nejen z oblasti vzdělávání v našem regionu, ale i nabídku různorodých volnočasových aktivit. Součástí je i facebookový profil, YouTube kanál a instagramový účet. Na facebooku je neveřejná skupiny Sborovna, kde pedagogové diskutují témata z oblasti vzdělávání, na YouTube kanále je možno shlédnout tematická videa i reportáže z dění ve školách. Instagram přináší řadu fotografií. Výstavbu a provoz platformy financujeme z dotace JMK a z rozpočtu projektu MAP.

V následujícím období budeme připravovat nabídku aktivit pro naše školy, která jim poskytne příležitost ke vzájemnému setkávání, předávání zkušeností i zdravému soutěžení.

Vítáme každý dobrý nápad z řad rodičů dětí a žáků, ale i ze široké veřejnosti. Sledujte www.nasenastenka.cz, pište na kontaktní maily, které najdete na oficiálním webu projektu, nebo na fcb: https://www.facebook.com/nasenastenka

Michaela Hradilová, odborný konzultant projektu

Publicista 16 listopadu, 2022