Domů / Nepřehlédněte / Nová výzva IROP – školy mohou modernizovat učebny!

Nová výzva IROP – školy mohou modernizovat učebny!

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 1. listopadu 2022 vyhlašuje 23. výzvu IROP – Základní školy – SC 4.1 (MRR) a 24. výzvu IROP – Základní školy – SC 4.1 (PR). Výzvy jsou určeny na podporu zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro základní školy. Zaměření výzev se liší dle kategorie regionů – tato 24. výzva je pro projekty na území přechodových regionů (PR).

Pro žadatele je připraveno ve výzvách více než 3,22 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), z toho ve 24. výzvě je téměř 1,33 mld. Kč. Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 1. listopadu 2022 od 14 hodin do 22. března 2023 do 14 hodin (v případě naplnění alokace výzvy předloženými projekty před tímto termínem může být výzva ukončena dříve). Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 10. 2025.

Výzvy jsou zaměřeny zejména na odborné učebny ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky. Dále je podporována vnitřní konektivita škol a zabezpečení připojení k internetu. IROP nově také podporuje školní družiny a školní kluby.

V prosinci je plánovaná výzva pro základní školy prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI) s prostředky 2,8 mld. Kč z EFRR a taktéž výzva na vzdělávání prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) s prostředky 2,2 mld Kč z EFRR, ve které bude na aktivitu základní školy určeno téměř 1,4 mld Kč. Další investice mohou školy, jakožto veřejné budovy, čerpat na snížení energetické náročnosti prostřednictvím Operačního programu životní prostředí a na neformální vzdělávání pak i z Operačního programu spravedlivá transformace. Oba programy má v kompetenci Ministerstvo životního prostředí. 

Podrobné informace ZDE.

Publicista 3 listopadu, 2022