Domů / Tady to žije / Ve škole v Brumovicích oblékli kroje

Ve škole v Brumovicích oblékli kroje

Paní učitelky v Základní škole v Brumovicích připravily svým žákům velmi netradiční a originální připomínku blížícího se státního svátku. Poslední den před podzimními prázdninami přišli do školy oblečení v krojích.

Právě kroj sehrává v životě především menších obcí významnou úlohu a odkazuje k tradicím předků. Oblékly jej všechny děti i učitelky – některé využily školních krojů, jiné vynesli své vlastní. Navzájem si je tak mohli i porovnávat.

Dopoledne děti prošly menším průvodem po obci a navštívily pana starostu, kterému zazpívaly oblíbenou písničku prvního československého prezidenta Tomáše Garrique Masaryka. Víte, která to byla?

Zbytek dopoledne nacvičovaly děti tradiční tance a poznávaly části krojů, které byly vystaveny po celé škole. Svteční den zakončily jednoduchým kvízem a po obědě se rozešly na podzimní prázdniny.

Publicista 26 října, 2022