Domů / Nepřehlédněte / MAP aktualizoval soubor dokumentů k připomínkování

MAP aktualizoval soubor dokumentů k připomínkování

Víte, čemu se nyní věnuje náš Místní akční plán vzdělávání Hustopečsko a jak s námi můžete spolupracovat i vy?

Zahajujeme konzultační proces k dokumentům analytické části MAP III, které souhrnně popisují situaci ve vzdělávání v území ORP Hustopeče.

Dokumenty, které můžete připomínkovat, najdete na webu MAP Hustopečsko, pod názvem Dokumenty k aktualizaci analytické části MAP III.

Pozornost věnujte zejména dokumentu Stávající stav čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a inkluzivity.

Termín pro podání písemných připomínek: 21.10.2022

Adresa pro podání připomínek: manazer@maphustopecsko.cz

Publicista 17 října, 2022