Domů / Tady to žije / Nabídka kroužků na CVČ Pavučina Hustopeče

Nabídka kroužků na CVČ Pavučina Hustopeče

Začátek školního roku je pro děti i rodiče spojen nejen s přípravou do školy, ale i s hledáním vhodných kroužků, které by děti bavily a zabavily. Centrum volného času Pavučina se na zářijový nápor připravuje už od poloviny prázdnin. 

Pro letošní rok nabízí Pavučina v Hustopečích 65 kroužků. Přihlašování začalo 1. září a rozjedou se třetí zářijový týden. „nabídku už rozšiřovat nemůžeme, hlavně tedy z personálních důvodů, ale budeme otevírat ještě pár kroužků mimo Hustopeče. Většinou se ty kroužky opakují a děti je dobře znají, těší se na ně. Hlavně tedy keramika, chovatelství, poníci,“ vyjmenovává ředitel CVČ Pavučina Petr Fridrich.

Právě keramika a chovatelství byly zaplněné jako první, stejně jako třeba robotika nebo vybrané skupiny tancování a hry na kytaru. Stále se však najde množství těch, kam je možné se ještě hlásit a určitě děti zaujmou. Nabízí se například bylinkohraní, které má na Pavučině velmi kvalitní zázemí, šachy, atletika nebo vaření. „Rád bych upozornil na nový kroužek Knihovnictví, který možná nezní nijak zajímavě, ale děti se mohou těšit na spoustu her, tajenek, práci s knihami, takže ideální pro děti, které třeba nevyhledávají sportovní kroužky. A přibyl nám i dramatický kroužek pro dvě skupiny, který bude také velmi zajímavý,“ doporučuje Fridrich.

V průběhu školního roku se na Pavučině bude střídat přes 800 účastníků všech kurzů a kroužků. Další mohou nabídnout externí pracovníci, najde-li se v nabitém kalendáři akcí místo. „Určitě se tomu nebráníme a už jsme takto navázali spolupráci s externími pracovníky. Je důležité mít alespoň nějaké pedagogické minimum a na zbytku se domluvíme. je třeba vyřešit rozvrh, prostory, potřeby a další,“ vybízí Fridrich.

Podrobnosti o volnočasových aktivitách Pavučiny najdete na jejich webových stránkách, kde již nyní visí pozvánka na oblíbenou Podzimní královnu, tedy loučení s létem, které se uskuteční v neděli 18. září na Křížovém kopci. 

Zdroj: Město Hustopeče

Publicista 8 září, 2022